Formulář pro reklamaci

VZOR ke stažení zde

Adresát: VBB & Partners s.r.o. Zbraslavská 12/11, Praha 5 - Malá Chuchle, 159 00

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Popis Zboží, které je reklamováno

 

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: